A4 1893-1993

An extract from the book "Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993" (page 174-175):

"Hagblom, Bengt Uno, född den 7 januari 1920

1940 Studentexamen. Första tjänstgöring vid aspirantskola på A3 i Kristianstad vilket bl.a. innebar beredskapstjänst som lufttruppberedskap - anfall av tyska fallskärmsförband kunde förväntas.

1943 Officersexamen efter två år på Karlberg. Den sista delen av utbildningen på Karlberg fick A4-kadetterna avbryta för beredskapstjänstgöring i Värmland - förhandlingar om att de tyska permittenttransporterna skulle upphöra pågick. Tjänstgöringen på regementet innebar bl.a. att vara lärare vid spräng- och minkurs.

1944 Batteriofficer vid fältförband i Värmland. Subalternofficerskurs vid InfSS. Divisionsadjutant vid utbildningsdivisionen. Chef för avdelningschefsskolan; skolan utbildade värnpliktiga pjäsgruppchefer. 

1945 Löjtnant. Beredskapstjänstgöring i västra Jämtland varvid förberedelser för att hjälpa norrmännen vid krigsslutet gjordes. Elev vid AIHS. 

1947 Elev vid signalofficerskolan. Signalofficer vid regementet tillika biträdande personalvårdsofficer.

1951 Kapten. Kurs i radartjänst. Tjänst i krigsbefattning som batterichef vid hästanspänd division. Batterichefskurs vartilleriskjutskolan. 

1952 Kompanichefskurs vid InfSS. Kurs i fältmättjänst. Batterichef vid utbildningsbatteri. 

1957 Chef för central utbildning i fälttjänst. Batterichef vid artilleriskjutskolan. Chef och lärare för officerare och underofficerare ur artilleriet i fältmättjänst. 

1959 Lärare i batteriplatstjänst vid ArtSS. 

1960 Divisionschef vid repetitionsövningsförband. Lärare i batteriplatstjänst vid ArtSS. 

1961 Utbildningsbatterichef. 

1962 Divisionschefskurs vid ArtSS. 

1963 Biträdande utbildningsofficer. 

1965 Lärare i artilleri vid bataljonchefskurs för infanteribataljonchefer. Tjänstgöring vid USA-förband i Västtyskland. 

1966 Kasernofficer - långtidsplan för regementets byggnadsverksamhet upprättades. Repetitionsövningsledare. 

1967 Stabschef. FN-observatör vid Suezkanalen. 

1968 Biträdande utbildningsofficer. 

1970 Avsked med pension."